اخبار و مقالات

افتخار دیگر عاملیت تقی زاده

کسب رتبه اول در نیم سال اول 1396

عاملیت جوان و پرتوان تقی زاده بار دیگر موفق شد تا افتخار کسب مقام اول را به خود اختصاص دهد.  نمایندگی تقی زاده با کمک پرسنل توانمند، پویا و با تجربه خود توانست در  نیمه اول چهارمین سال متوالی  مفتخر به کسب رتبه اول و ممتاز در سطح کشور گردد. این موفقیت ...

ادامه مطلب ...